Anunț – Achiziția de materiale consumabile și alte produse similare


antet_priamm

ACHIZIȚIA DE MATERIALE CONSUMABILE SI ALTE PRODUSE SIMILARE

Cod CPV: 42964000-1, 44512000-2, 301125110-5

        

SYSWIN SOLUTIONS SRL dorește să achiziționeze în cadrul proiectului PRIAMM “Platormă inovativă pentru aplicații M2M versatile” materiale consumabile si alte produse similare, necesare pentru realizarea subansamblurilor componente ale platformei prototip.

Procedura de achiziție: ACHIZIȚIE DIRECTA PE LOTURI

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Valoarea estimata a achizitiei: maximum  16,271.05 lei fara TVA

Data limită pentru primirea ofertelor (direct, prin poștă/curier sau prin email la adresa office@syswin.ro ): 28.10.2016, orele: 10:00 p.m. la sediul din str. Biharia nr. 26, etaj. 3, Sector 1, București.

Documentatia de achizitie este disponibila atasat:

Invitatia de participare