Anunț – Achiziția serviciilor de sprijinire a inovării – CERTIFICARE, AUDITARE ISO –


antet_priamm

ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE SPRIJINIRE A INOVĂRII – CERTIFICARE, AUDITARE ISO –

Cod CPV: 79132000-8 – Servicii de certificare

SYSWIN SOLUTIONS SRL dorește să achiziționeze în cadrul proiectului PRIAMM “Platormă inovativă pentru aplicații M2M versatile” servicii de sprijinire a inovării – certificare, auditare ISOꓽ

  1. Certificare/supraveghere anuala(I,II) ISO 9001
  2. Certificare/supraveghere anuala(I,II) ISO 27001
  3. Certificare/supraveghere anuala(I,II) ISO 14001

Procedura de achiziție: ACHIZIȚIE DIRECTA

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Valoarea estimata a achizitiei: maximum  10,773.12 lei fara TVA

Data limită pentru primirea ofertelor (direct, prin poștă/curier sau prin email la adresa office@syswin.ro ): 19.12.2016, orele: 12:00 a.m la sediul din str. Biharia nr. 26, etaj. 3, Sector 1, București.

Documentatia de achizitie este disponibila atasat:

Invitatia de participare