Anunț lansare – Achiziția de utilaje, instalații şi echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv – I

antet_priamm

Achiziția de utilaje, instalații şi echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv – I

SYSWIN SOLUTIONS SRL achiziționează în cadrul Proiectului PRIAMM “Platformă inovativă pentru aplicații M2M versatile” utilaje, instalații și echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv.

Valoarea estimată a produselor pentru:

Lotul 1 este de 537400 lei fără TVA.

Lotul 2 este de  81000 lei fără TVA.

Lotul 3 este de 8150 lei fără TVA.

Lotul 4 este de 8650 lei fără TVA.

Lotul 5 este de 3650 lei fără TVA.

Lotul 6 este de 20000 lei fără TVA.

Lotul 7 este de 2100  lei fără TVA.

Procedura de achiziție folosită este procedura competitivă cf. dispz. OMFE nr.1284/08.08.2016. Criteriul de atribuire este cea mai avantajoasă ofertă dpdv raport specificații tehnice/preț. Criteriul de atribuire se va aplica numai ofertelor care au îndeplinit condițiile de calificare și condițiile tehnice.

Durata de implementare a contractului: contractul va dura de la data semnării sale până la 30.08.2018 (data de încheiere a proiectului).

Livrarea produselor va putea fi realizată în runde succesive, conform termenelor de livrare specificate prin formularele de comandă comunicate de către Achizitor Furnizorului, fără însă a se depăși data de 30.11.2017.

Data limită pentru primirea ofertelor (în original, direct sau prin poștă/curier):29.03.2017, ora: 12:00 a.m. la sediul din str. Biharia nr. 26, etaj. 3, Sector 1, București. Data limită pentru primirea solicitărilor de clarificări este 14.03.2017, ora 12:00. Data limită pentru răspuns la clarificări este 17.03.2017, ora 12:00. Solicitările de clarificări se fac exclusiv în scris pe adresa office@syswin.ro, iar răspunsurile se vor afișa pe site-ul www.fonduri-ue.ro în secțiunea de modificări aferentă prezentului anunț.

Ofertele (într-un singur exemplar original, semnate pe fiecare pagină, datate, ștampilate, complete și întocmite conform tuturor cerințelor/condițiilor/mențiunilor din specificațiile tehnice, cu opis al documentelor conținute) se vor depune în plic închis, cu menționarea pe plic a destinatarului, a ofertantului (adresa completă și datele de contact) și a procedurii pentru care se depune oferta. Ofertele se vor depune direct sau prin curier la sediul SYSWIN SOLUTIONS SRL din str. Biharia nr. 26, sector 1, București. Achizitorul nu este răspunzător pentru întârzierea depunerii ofertelor de către ofertant sau depunerea la altă adresă și nici pentru costurile ocazionate de pregătirea și depunerea ofertei. Ofertantul își va lua toate precauțiile necesare pentru ca oferta sa completă să ajungă în timp, la adresa indicată. Ofertele primite după data și ora limită se returnează nedeschise expeditorului. Pentru orice informații suplimentare vă stăm la dispoziție pe e-mail office@syswin.ro.

 

Invitatia de participare lot 1

Invitatia de participare lot 2

Invitatia de participare lot 3

Invitatia de participare lot 4

Invitatia de participare lot 5

Invitatia de participare lot 6

Invitatia de participare lot 7