Despre proiect

Platformă Inovativă pentru Aplicaţii M2M versatile – PRIAMM,
Competiția POC – A.1 – A1.2.1 – D – 2015

Obiectivul proiectului reprezintă stimularea inovării în domeniile IoT (Internet of Things) și M2M (Machine to Machine Communications) în cadrul firmei SYSWIN SOLUTIONS SRL, prin realizarea unor produse inovative complexe și a unor servicii M2M și IoT inovative bazate pe aceste produse.

Platforma va sta la baza realizării unor sisteme specifice de comunicare M2M și IoT pentru mai multe industrii: vending, flow metering (ex. monitorizare transport țiței), tracking/fencing (active mobile și imobile, persoane), divertisment, monitorizare procese, ticketing.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020