Anunţ- Achiziție de echipamente de IT și comunicații


antet_priamm

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTEL DE TI ȘI COMUNICAȚII

Cod CPV: 30200000-1

        

SYSWIN SOLUTIONS SRL dorește să achiziționeze în cadrul proiectului PRIAMM “Platformă inovativă pentru aplicații M2M versatile” echipamente de IT și comunicații, necesare pentru proiectare și implementare subansambluri și ansamblu.

Procedura de achiziție: ACHIZIȚIE COMPETITIVA

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: cea mai avantajoasă propunere din punct de vedere economic;

Valoarea estimata a achiziției: maximum  203.203.35 lei fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor (în original, direct sau prin poștă/curier): 15.10.2016, ora: 11:00 a.m. la sediul din str. Biharia nr. 26, etaj. 3, Sector 1, București.

Data limită pentru primirea solicitărilor de clarificări este: 09.10.016, ora 12:00.

Data limită pentru răspuns la clarificări este 12.10.2016, ora 12:00. Solicitările de clarificări se fac exclusiv în scris pe adresa office@syswin.ro, iar răspunsurile se vor afișa pe site-ul www.fonduri-ue.ro în secțiunea de modificări aferentă prezentului anunț.

Documentația de achiziție este disponibilă atașat:

Invitatia de participare