Anunt – Achiziție de echipamente de TI și comunicații


antet_priamm

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTEL DE TI ȘI COMUNICAȚII

Cod CPV: 30200000-1

        

SYSWIN SOLUTIONS SRL dorește să achiziționeze în cadrul proiectului PRIAMM “Platormă inovativă pentru aplicații M2M versatile” echipamente de TI și comunicații , necesare pentru proiectare și implementare subansambluri și ansamblu.

Procedura de achiziție: ACHIZIȚIE COMPETITIVA

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: cea mai avantajoasa propunere din punct de vedere economic;

Valoarea estimata a achizitiei: maximum  203.203.35 lei fara TVA

Data limită pentru primirea ofertelor (în original, direct sau prin poștă/curier): 15.10.2016, ora: 11:00 a.m. la sediul din str. Biharia nr. 26, etaj. 3, Sector 1, București.

Data limită pentru primirea solicitărilor de clarificări este: 09.10.016, ora 12:00.

Data limită pentru răspuns la clarificări este 12.10.2016, ora 12:00. Solicitările de clarificări se fac exclusiv în scris pe adresa office@syswin.ro, iar răspunsurile se vor afișa pe site-ulwww.fonduri-ue.ro în secțiunea de modficări aferentă prezentului anunț.

Documentatia de achizitie este disponibila atasat:

Invitatia de participare