Anunț – Achiziția de servicii de realizare a materialelor promoționale

antet_priamm

ACHIZIȚIA DE SERVICII DE REALIZARE A MATERIALELOR PROMOŢIONALE

Cod CPV: 79810000-5

        

SYSWIN SOLUTIONS SRL dorește să achiziționeze în cadrul proiectului PRIAMM “Platformă inovativă pentru aplicații M2M versatile” servicii de realizare a materialelor promoționale.

Procedura de achiziție: ACHIZIȚIE DIRECTA

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut.

Valoarea estimată a achiziției: maximum  3998,95 lei fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor (direct, prin poștă/curier sau prin email la adresa office@syswin.ro): 07.10.2016, orele: 12:00 p.m la sediul din str. Biharia nr. 26, etaj. 3, Sector 1, București.

Documentația de achiziție este disponibilă atașat:

Invitatia de participare