Anunț – Achiziția serviciilor de cercetare

antet_priamm

ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE CERCETARE

Cod CPV: 73110000-6

        

SYSWIN SOLUTIONS SRL dorește să achiziționeze în cadrul proiectului PRIAMM “Platformă inovativă pentru aplicații M2M versatile” servicii de cercetare, necesare pentru interconectarea subansamblelor hardware personalizate pe tehnologiile destinate.

Procedura de achiziție: ACHIZIȚIE DIRECTA

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: cea mai avantajoasă propunere din punct de vedere economic;

Valoarea estimată a achiziției: maximum  19,869.75 lei fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor (direct, prin poștă/curier sau prin email la adresa): 21.10.2016, orele: 16:00 a.m la sediul din str. Biharia nr. 26, etaj. 3, Sector 1, București, email: office@syswin.ro.

Documentația de achiziție este disponibilă atașat:

Invitatia de participare