Anunț – Achiziția serviciilor de cercetare


antet_priamm

ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE CERCETARE

Cod CPV: 73110000-6

        

SYSWIN SOLUTIONS SRL dorește să achiziționeze în cadrul proiectului PRIAMM “Platormă inovativă pentru aplicații M2M versatile” servicii de cercetare, necesare pentru interconectarea subansamblelor hardware personalizate pe tehnologiile destinație.

Procedura de achiziție: ACHIZIȚIE DIRECTA

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: cea mai avantajoasa propunere din punct de vedere economic;

Valoarea estimata a achizitiei: maximum  19,869.75 lei fara TVA

Data limită pentru primirea ofertelor (direct, prin poștă/curier sau prin email la adresa): 21.10.2016, orele: 16:00 a.m la sediul din str. Biharia nr. 26, etaj. 3, Sector 1, București, email: office@syswin.ro.

Documentatia de achizitie este disponibila atasat:

Invitatia de participare